Man takes bathroom mirror during Leeton break and enter